Zaznacz stronę

Frezy trzpieniowe HSS

Frezy trzpieniowe HSS

Stosować możliwie szybkie prędkości skrawania. Przestrzegać naszych zaleceń dotyczących obrotów/prędkości skrawania.Wzastosowaniach stacjonarnych oraz przy drążeniu z objęciem trzpienia frezu na całym obwodzie (360°), pracuje się
wyjątkowo z obrotami poniżej 3000 min-1.

• Stosować tylko bezluzowe układy mocujące/napędy; bicie i drgania narzędzi powodują ich wcześniejsze zużycie.
• Powierzchnia styku frezowego trzpienia z obrabianym detalem nie powinna przekroczyć 1/3 obwodu. Zbyt duży kąt obwodowego mocowania >1/3 może spowodować niespokojne frezowanie. Konsekwencją będą wyłamane zęby.
•Wprzypadku tworzyw źle odprowadzających ciepło, jak np. stale nierdzewne, stopy tytanu itp. zalecamy, znacznie obniżyć obroty, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia. Unikać niebieskawego zabarwienia trzpienia i narzędzia.
• Przy małym wiórze materiału (gratowanie, fazowanie, lekka obróbka powierzchniowa) obroty można znacznie zwiększyć.
• Przy materiałach silnie smarujących zalecane jest stosowanie materiałów smarnych (smarów, nafty, kredy itp.), aby nie dopuścić do zatykania zębów. Trzpienie z węglików spiekanych można zasadniczo szlifować. Ze względów ekonomicznych szlifowanie małych i miniaturowych trzpieni jest niezalecane.

Dział handlowy

Dział techniczny

Sklep online

Poznaj nas bliżej !